Thông tin nhà

Mặt tiền
Lầu 10
Lầu 9
Vệ sinh chung
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 8
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 7
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 6
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 5
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 4
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 3
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 2
Thang Bộ
Thang Máy
Thang Thoát Hiểm
Lầu 1
Apartment
Thang Thoát Hiểm
Lối lên sảnh
Lễ Tân
Thang Máy
Thang Bộ
Nhà Hàng
Sảnh Trệt
Mặt bằng
Thang Máy
Bếp
Hầm
Loại phòng đang xem
Ngừng kinh doanh
Đã cho thuê