Các vị trí tuyển dụng

Vị trí nơi đăng tuyển

Lợi ích của công ty
Nghỉ phép thường niên

Chúng tôi cung cấp 12 ngày nghỉ phép trong năm cho nhân viên để bạn có thể giành nhiều thời gian hơn cho gia đình của bạn.

Hoạt động vui chơi thường niên

Chúng tôi tổ chức cho công ty đi du lịch nghỉ dưỡng hàng năm với mong muốn tạo nên sự đoàn kết tập thể vững mạnh.

Xét tăng lương 3 tháng 1 lần

Dựa vào khối lượng và hiệu quả công việc theo từng quý, chúng tôi tổ chức xét duyệt.

Chăm sóc sức khoẻ

Chúng tôi cung cấp cho bạn 100% bảo hiểm y tế.