THÔNG TIN XUẤT HOÁ ĐƠN - INVOICE INFO

Vui lòng liên hệ bộ phận CSKH để được báo phí xuất hóa đơn
Thông báo từ Cozrum về vấn đề xuất hóa đơn cho các đặt phòng thanh toán trước từ các kênh OTAs:
Announcement from Cozrum about the issue of invoicing for prepaid reservations from OTAs:
Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT_BTC và Điều 3 Thông tư 96/2015/TT_BTC, bên nhận thanh toán sẽ trực tiếp xuất hóa đơn cho khách hàng, cụ thể ở đây khi quý khách đặt và thanh toán qua các trang như Agoda, Booking, Traveloka,... có nhu cầu muốn xuất hóa đơn vui lòng chuẩn bị sẵn mã đặt phòng và liên hệ các kênh theo hướng dẫn dưới đây:
- Agoda : 02835214805
- Booking : 02839113451
- Traveloka : 1900 6978
- Agoda : 02835214805
- Các kênh đặt phòng khác xin vui lòng đăng nhập tài khoản trên app và liên hệ qua hộp thư hoặc tin nhắn.
According to Clause 2, Article 16 of Circular 39/2014/TT_BTC and Article 3 of Circular 96/2015/TT_BTC, the payee will directly issue a VAT invoice to the customer, when you book and pay through OTAs like Agoda, Booking, Traveloka,... If you want to issue an invoice, please prepare the reservation code and contact the channels according to the instructions below:
- Agoda : 02835214805
- Booking : 02839113451
- Traveloka : 1900 6978
- Agoda : 02835214805
- For other booking channels, please log in to your account on the app and contact via mailbox or message.
Trong trường hợp cần hỗ trợ thêm khi không nhận được hóa đơn từ các kênh liên quan, vui lòng liên hệ đội ngũ CSKH của Cozrum.
For further information regarding the issuance of invoices, please contact the accounting department by e-mail hoadon.cozrum@gmail.com.
* Lưu ý:
1. Hoá đơn VAT điện tử sẽ được gửi qua địa chỉ email quý khách cung cấp (vui lòng kiểm tra cả hộp thư rác, spam box, ...)
2. Hoá đơn sẽ được phát hành trong vòng 7-10 ngày làm việc kể từ ngày trả phòng và đã hoàn tất thanh toán.
3. Cozrum không hỗ trợ xuất hoá đơn bao gồm voucher giảm giá, phiếu quà tặng,...
4. Cozrum không hỗ trợ xuất hoá đơn điền thông tin sau ngày check out,...
* Notice:
1. The VAT E-invoice will be sent to your email address (please also check the spam box).
2. The VAT E-invoice will be issued within 7-10 business days, from your check-out date and payment is completed.
3. Cozrum will not issue the value of gift vouchers, discounts, etc. in the VAT E-invoice.
4. Cozrum not support output billing information after check out day.
* Mã đặt phòng / Booking ID
Vui lòng xem email xác nhận đặt phòng hoặc tin nhắn xác nhận đặt phòng từ Cozrum. Trong trường hợp quý khách có nhiều đặt phòng, vui lòng liệt kê đầy đủ các mã đặt phòng. Please get the booking ID from your confirmation email. In case there are a number of booking IDs
Mã đã chọn :
Trống
* Mã số thuế / Tax code
* Tên công ty / Company name
* Địa chỉ công ty / Company address
* Email nhận hoá đơn / Email address for E-invoice
Lưu ý khác (nếu có) / Other requests (if so)
* Xác nhận thanh toán / Payment confirmation