THÔNG TIN XUẤT HOÁ ĐƠN - INVOICE INFO

Cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ lưu trú của Cozrum.
Để nhận hoá đơn VAT điện tử, xin quý khách vui lòng cung cấp các thông tin cần thiết dưới đây.
Thank you for staying at Cozrum Homes.
For requesting VAT E-invoice, please provide information in the following fields.
* Lưu ý:
1. Hoá đơn VAT điện tử sẽ được gửi qua địa chỉ email quý khách cung cấp (vui lòng kiểm tra cả hộp thư rác, spam box, ...)
2. Hoá đơn sẽ được phát hành trong vòng 7-10 ngày làm việc kể từ ngày trả phòng và đã hoàn tất thanh toán
3. Cozrum không hỗ trợ xuất hoá đơn bao gồm voucher giảm giá, phiếu quà tặng,...
4. Cozrum không hỗ trợ xuất hoá đơn điền thông tin sau ngày check out,...
* Notice:
1. The VAT E-invoice will be sent to your email address (please also check the spam box)
2. The VAT E-invoice will be issued within 7-10 business days, from your check-out date and payment is completed.
3. Cozrum will not issue the value of gift vouchers, discounts, etc. in the VAT E-invoice.
4. Cozrum not support output billing information after check out day.
* Mã đặt phòng / Booking ID
Vui lòng xem email xác nhận đặt phòng hoặc tin nhắn xác nhận đặt phòng từ Cozrum. Trong trường hợp quý khách có nhiều đặt phòng, vui lòng liệt kê đầy đủ các mã đặt phòng. Please get the booking ID from your confirmation email. In case there are a number of booking IDs
Mã đã chọn :
Trống
* Mã số thuế / Tax code
* Tên công ty / Company name
* Địa chỉ công ty / Company address
* Email nhận hoá đơn / Email address for E-invoice
Lưu ý khác (nếu có) / Other requests (if so)
* Xác nhận thanh toán / Payment confirmation